II. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi

Konular

KONGRE KONULARI

Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
Bitki Genetik Kaynakları, Biyolojik Çeşitlilik
Biyoyakıt Üretimi
Çay Kalite ve Islahı
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
Güvenli Gıda Üretimi
İklim Değişiklikleri ve Tarla Bitkilerine Etkileri
Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı
Tarımsal Biyoteknoloji ve Moleküler Genetik
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Pazarlama
Tarımsal Üretimde Yeni Yaklaşımlar ve OrganikTarım
Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Tarla Bitkilerinde Besleme ve Gübreleme
Tarla Bitkilerinde Mekanizasyon
Tarla Bitkilerinde Sulama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Islahı
Tohumluk ve Teknolojileri
Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliği ve Islahı